นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

25 พฤศจิกายน 2552

ดร.สมชอบ นิติพจน์ แถลงข่าว โครงการพัฒนาเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายอารมณ์ เวียงด้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธนพส รัตนรามา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และ สมาชิกสภา อบจ.จากทั้ง 12 อำเภอ รวมถึง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมเปิดโครงการพัฒนาเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด โดยจะมีการจัดกิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยในชื่อโครงการ อบจ.นครพนมสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน การแข่งขันชกมวย ดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนม ลีกคัพ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งถือเป็นในโครงการสำคัญตามนโยบายการด้านการพัฒนาของ อบจ.นครพนม ที่ต้องการพัฒนาส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการประมาณ 3 ล้านบาท

นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ทรัพย์กรมนุษย์ถือเป็นทรัพย์กรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ฉะนั้น การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ตนและคณะผู้บริหารจึงสร้างกิจกรรมให้กับเยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่ง จ.นครพนม เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของยาเสพติดมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดน โดยในปีงบประมาณ 53 ตนได้เตรียมเปิดโครงการพัฒนาเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 3 กิจกรรม ให้เยาวชนได้ร่วมตลอดทั้งปี ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยในชื่อโครงการ อบจ.นครพนมสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน การแข่งขันชกมวย ดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนม ลีกคัพ ด้านภัยยาเสพติด

ในส่วนของลายละเอียดของแต่ละกิจกรรมนั้น มีดังนี้ อบจ.นครพนมสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน จะเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถในด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เริ่มการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 52 – 9 ม.ค. 53 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น สำหรับการแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนม ลีกคัพ ต้านภัยยาเสพติด เป็นการแข่งขันของทีมจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้ง 12 อำเภอ จุดเด่นของกิจกรรมนี้จะให้ ส.อบจ.เป็นผู้จัดการทีม เริ่มนัดแรกวันที่ 26 ธ.ค. 52 สิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 29 พ.ค. 53 เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด 132 คู่ และโครงการสุดท้าย การแข่งขันชกมวย ดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต้านภัยยาเสพติด และการจัดการแข่งขันชกมวย จำนวน 4 รุ่น ถือเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลายาวนานที่สุด เริ่มเปิดสนามนัดแรกวันที่ 5 ธ.ค. 52 ณ เวทีมวยชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม การแข่งขันจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ต.ค. 53 ซึ่งจะจัดแข่งขันเวียนไปตามอำเภอต่างๆ ให้พี่น้องประชาชน และเยาวชนได้มีส่วนร่วม

นายสมชอบ นิติพจน์ กล่าวอีกว่า โครงการทั้ง 3 โครงการ ใช้งบประมาณ 3 ล้าน บาท และตนหวังว่าโครงการทั้งหมดที่ทาง อบจ.ดำเนินการนี้ จะช่วยให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ.นครพนม ลดลง และในอนาคตจะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชนจะออกมาเป็นระยะๆ เพราะในปีบริหารนี้ตนและคณะทำงานมุ่งเน้นการพัฒนาคนมาเป็นอันดับแรก ที่สำคัญกิจกรรมทั้งหมดจะเน้นให้เยาวชนในพื้นที่เท่านั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อบจ.นครพนม