นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

13 มีนาคม 2553

โรงงานไฟฟ้าชีวมวล


ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์นับวันมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากธรรมชาตินับวันจะน้อยลงทุกที องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำโครงการสำรวจออกแบบเพื่อดำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อนำเศษวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่ใช้ประโยชน์ จำพวก เศษไม้ ซังข้าวโพด รวมถึงเศษวัสดุอื่น ๆ นำมาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการแปรรูปจากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานทดแทน ออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้โครงการได้ผ่านขั้นตอนการสำรวจออกแบบเรียบร้อยทั้งหมด และผ่านมติสภาแล้ว เพียงรอการอนุมัติจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด หลังจากนั้นก็จะเริ่มเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ ส่วนงบประมาณจะใช้ประมาณ 30 ล้านบาทต่อแห่ง สำหรับแห่งแรกจะนำร่องสร้างในพื้นที่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม พร้อมมีเป้าหมายขยายโครงการต่อเนื่องไปทุกอำเภอ ตามความเหมาะสม

ดร.สมชอบ กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญเมื่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วเสร็จ จะเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกร มีรายได้จากการนำเศษวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน จากนั้นจะนำกระแสไฟฟ้าไปขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืออาจนำมาแจกจ่ายใช้ในชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็สามารถทำได้ คาดการณ์จะมีกำไรจากโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งละประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งภายใน 10 ปี ก็สามารถคืนทุน ส่วนโครงการนำร่องคาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2553 และในอนาคตจังหวัดนครพนม จะมีโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่สร้างรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช่วยเหลือชุมชน เป็นการช่วยประหยัดพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนอย่างแน่นอน.