นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

18 กันยายน 2556

เปิดอบรมผู้พิการ และด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ " โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม ,สมาคมคนตาบอด , สมาคมคนหูหนวด  , ชมรมพัฒนาปัญญาของผู้พิการจังหวัดนครพนม ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความรู้ ให้กับผู้พิการและด้อยโอกาส ในจังหวัดนครพนม ได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ร่วมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

17 กันยายน 2556

ส่งมอบบ้านตามโครงการฯ หลังที่ ๙ , หลังที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม ร่วมกับท่านรองนายกฯ สุจินดา ศรีวรขาน คณะสมาชิกสภา อบจ.นครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติหลายท่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงที่ทราบข่าว ได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบ บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม ได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบกันมา โดยครั้งนี้ ทำพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการฯ (หลังที่๙) ได้แก่ นายใจเพชร วงค์ศรีชา ราษฎรบ้านแก้ง หมู่ ๒ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม รายที่ ๒ ได้แก่ นางเจิด หนึ่งคำมี ราษฎรบ้านคำพี้น้อย หมู่ ๕ ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม (หลังที่ ๑๐)

11 กันยายน 2556

"เยี่ยมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครพนม"

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม พร้อมด้วย นางสุจินดา ศรีวรขาน รองนายกฯ นายสมนาม เหล่าเกียรติ รองนายกฯ ส.อบจ. ทุกเขต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ร่วมพิธีเปิด " "การดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ด้วยโอกาสในเรือนจำกลางนครพนม ให้เข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด และให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม และพร้อมที่จะปรับตัวเป็นคนดี และสร้างแรงจูงใจในการทำความดีและสามารถที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อพ้นโทษออกไปอยู่ในสังคม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบำบัดฟื้นฟูจิตใจ ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครพนม โดยการผลักดันของท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน คุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และที่ขาดเสียมิได้ ท่าน ทวีรัตน์ นาคเนียม ผบ.เรือนจำ และเจ้าหน้าที่ผู้คุมเรือนจำทุกนาย ที่ให้การตอนรับและดูแลเป็นอย่างดี

07 กันยายน 2556

เปิดแข่งเรือยาวประจำปี เทศบาลพระซอง

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "เทศกาลแข่งขันเรือยาว ประจำปี 56 " ที่ทางเทศบาลตำบลพระซองจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รองผู้ว่าฯ ท่านคุมพล บรรเทาทุกข์ สมาชิกสภาจังหวัดนครพนม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มากมาย ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม ก็ได้สนับสนุนงานแข่งเรือครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท