นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

07 เมษายน 2554


อบจ.นครพนม เปิดโครงการพัฒนาเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด เป็นปีที่ 2 โดยจะมีการจัดกิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยในชื่อโครงการ อบจ.นครพนมสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน การแข่งขันชกมวย ดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนม ลีกคัพ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งปีนี้ ทุ่มเงินรางวัลมูลค่านับล้านบาท รวมทั้งโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน "ค่ายร้อนนี้เพื่อลูกรัก ต้าน ภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งถือเป็นในโครงการสำคัญตามนโยบายการด้านการพัฒนาของ อบจ.นครพนม ที่ต้องการพัฒนาส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการประมาณ หลายล้านบาท

อบจ.นครพนม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรมนุษย์ ทรัพย์กรมนุษย์ถือเป็นทรัพย์กรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ฉะนั้น การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คณะผู้บริหารจึงสร้างกิจกรรมให้กับเยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่ง จ.นครพนม เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของยาเสพติดมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดน โดยในปีงบประมาณ 2554  อบจ.ได้เตรียมเปิดโครงการพัฒนาเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 4 กิจกรรม ให้เยาวชนได้ร่วมตลอดทั้งปี ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยในชื่อโครงการ อบจ.นครพนมสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน การแข่งขันชกมวย ดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนม ลีกคัพ ด้านภัยยาเสพติด

โครงการมวยรอบ อบจ. นั้น สภา อบจ.นครพนมได้อนุมัติงบประมาณจำนวนหลายแสนบาท ในโครงการแข่งขันชกมวยรอบ”ศึกดาวรุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศต้านภัยยาเสพติด”ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ   เป็นปีที่ 2
     
สำหรับเป้าหมายในการจัดการแข่งขันชกมวยครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาชกมวยในจังหวัดสู่ความเป็นเลิศเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนครพนมจะมีนักกีฬาชกมวยมากแต่ขาดเวทีแข่งขันและที่สำคัญคือปัญหายาเสพติดตามหมู่บ้านชุมชนที่แพร่ระบาดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง
       
ซึ่งทาง อบจ.นครพนม มองว่าโครงการจัดกีฬาหลายรูปแบบในชุมชนแต่ละอำเภอเพื่อดึงให้ประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงการเล่นกีฬาพร้อมสร้างกิจกรรมแสดงความสามัคคีคนในชุมชนเกิดขึ้น

นอกจากนี้อบจ.นครพนม ยังได้จัดประกวดโครงการร้องเพลงลูกทุ่งไทย ห่างไกลยาเสพติด อบจ.นครพนมสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2554 โครงการ2 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรุ่นเล็ก อายุ 15 – 19ปี และ รุ่นใหญ่ อายุ20 ปีขึ้นไป ซึ่งทั้งประเภทรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ จะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ได้สิทธิบันทึกเสียง 1 เพลง พร้องเงินรางวัล 10,000บาท 7,000บาท 5,000บาท และ 3,000บาท ตามลำดับ โดย กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โทร.042-512955 ต่อ 21 หรือ 042-516-295 หรือ 08-6854-3629 /.ซึ่งผลการแข่งขันจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

และล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ มูลนิธิโรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข จังหวัดนครพนม พ.ศ.2552  จัดทำโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน "ค่ายร้อนนี้เพื่อลูกรัก ต้าน ภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554" ในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2554 นี้ รวม 7 วัน 6 คืน ณ โรงเรียนเทคโนโลยีนครพนม อ.เมืองนครพนม โดยอบรมให้กับเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดนครพนม และใกล้เคียง จำนวน100 คน ด้วยกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น รำ เขียน และ การแสดง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มพูน ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการขับร้องเพลงที่ถูกต้อง การเล่นดนตรี การเต้นรำ การเขียนเพลง การฝึกแสดง และ การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมให้ เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด จะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของ ประเทศชาติ ต่อไป.