นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

10 มิถุนายน 2556

"มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ"

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านดร.
สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม ท่านสุจินดา ศรีวรขาน รองนายกฯ คณะสมาชิกสภา อบจ.นครพนม ทั้ง ๓๐ เขต หัวหน้าส่วนราช และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับจังหวัดทหารบกนครพนม ค่ายพระยอดเมืองขวาง นำโดยท่าน พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ ผู้บังการจังหวัดทหารบกนครพนม พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกัน ทำพิธีส่งมอบ "บ้านเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ องค์ราชันย์" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาจ ให้แก่ราษฎร จำนวน ๒ ราย บ้านกุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งในงบประมาณปี ๒๕๕๖ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยการนำของท่าน ดร.สมชอบ นิติพจน์ จะได้ทำการก่อสร้าง และส่งมอบบ้าน ทั้งหมด ๑๒ อำเภอ ของจังหวัดนครพนม เป็นจำนวนที้งสิ้น ๒๔ หลัง ใช้งบประมาณเกือบ ๓ ล้านบาท

03 มิถุนายน 2556

ดร.สมชอบ นิติพจน์ สัมภาษณ์ในรายการ สภากาแฟ

ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
 ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ สภากาแฟ ทาง มีเดีย นิวส์ แชลแนล