นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

23 มกราคม 2555

อบจ.นครพนม  “สนับสนุนงบประมาณ ICT เพื่อการศึกษา 18 ล้านบาท”

    >>  ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญในด้านการศึกษามุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นบุคคลที่สังคมต้องการ จึงจัดงบประมาณจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ  Inter Active White Bord  จำนวน 72 ชุด งบประมาณ 18 ล้านบาท  เพื่อมอบให้โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครพนมม   จำนวน 72 โรงเรียน     โดยนายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22   ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบกระดานอัจฉริยะ Inter Active White Board  ในวันที่ 18 มกราคม 2555  ณ.ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  อ.เมือง จ.นครพนม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ประมาณ 300 คน  และในปีงบประมาณ 2555  องค์การบริหารส่วนจัดหวัดนครพนมจะจัดหางบประมาณสนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการศึกษาต่อไป
นายก อบจ.นครพนม มอบกระดานอัจฉริยะให้โรงเรียนในฝัน จ.นครพนม 20 แห่ง หวังให้นักเรียนได้เรียนรู้สื่อดิจิตอล เสริมทักษะการเรียนรู้สมัยใหม่…
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครพนม นายสมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม ได้มอบครุภัณฑ์ด้านการศึกษา กระดานอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.นครพนม ที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน ตามนโยบายด้านการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ให้ลูกหลานเยาวชนมีคุณภาพด้านการศึกษา ด้วยการจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ด้านการศึกษา กระดานอัจฉริยะ ที่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ มารับมอบ
นายสมชอบ กล่าวว่า สำหรับการจัดสรรงบประมาณซื้อกระดานอัจฉริยะมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน จำนวน 20 แห่งนี้ ถือเป็นอีกนโยบายสำคัญของ อบจ.นครพนม ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น ให้ลูกหลานมีคุณภาพในการศึกษา ที่จะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชน โดยจัดซื้อในงบประมาณ ชุดละ 2.5 แสนบาท ส่วนกระดานอัจฉริยะ ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถแสดงสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับรู้ในระบบดิจิตอล ที่ทันสมัย สามารถใช้งานเป็นสื่อการสอนได้หลายรูปแบบ ที่จะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้ลูกหลานเยาวชนได้เป็นอย่างดี และในอนาคตจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อสนับสนุนโรงเรียนเป้าหมายต่อไป.
ข่าว

อบจ.นครพนมมอบกระดานอัจฉริยะให้โรงเรียนในฝัน

10 มกราคม 2555วันที่ 
9 มกราคม 2555 ที่ บรรยากาศห้องประชุม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เจ๊หยก ประธาน นปช.นครพนม พร้อมคณะคนเสื้อแดง ได้เดินทางมาร่วมอวยพรปีใหม่ และให้กำลังใจ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  และ ดร.สมชอบ ได้กล่าวขอบคุณคณะเสื้อแดงนครพนม ที่มีน้ำใจมาอวยพร พร้อมทั้งกล่าวความในใจเกี่ยวกับความรักและศรัทธา และชื่นชมในอุดมการณ์ ที่รักประชาธิปไตยของกลุ่มเสื้อแดง พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตลอดไป  นอกจากนั้น ประธาน นปช.นครพนม ได้กล่าวความประทับใจในโอกาสที่เคยทำงานกิจกรรมทางการเมืองร่วมกัน และ ให้กำลังใจ นายก อบจ.นครพนมในการทำงานในหน้าที่ต่อไป  พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปกับนายกฯ  อย่างเป็นกันเอง