นโยบาย ดร.สมชอบ นิติพจน์


1.ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ ให้ยิ่งใหญ่สู่ระดับโลก
2.โครงการทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน
3.โครงการถนนดีไม่มีหลุม
4.โครงการประกวดนักร้องลูกทุ่งสานฝัน เทิดไท้องค์ราชัน
5.โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก อบรมเยาวชนลูกหลาน ชาวนครพนม
6.โครงการฟุตบอล อบจ.ลีกคัพ เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอล จังหวัดนครพนม
7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.สนับสนุนและการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการและด้อยโอกาสให้มีศักยภาพและโอกาสมากยิ่ง
9.รถ EMS รถฉุกเฉิน ส่งต่อผู้ป่วย ช่วยอุบัติเหตุ
10.สนับสนุนและส่งเสริมกีฬา อาทิ -สโมสรฟุตบอลนครพนมเอฟซี -การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ กอล์ฟอินโดจีน -ชมรมแบดมินตัน -ชมรมจักรยาน –ชมรมวิ่ง -ชมรมมอเตอร์ไซต์วิบาก -ชมรมยิงปืน ฯลฯ
11.โครงการตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวล เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
12.โครงการ ตั้งโรงเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นอกจากเน้นการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว เราจะสอนเสริม ด้านภาษา ด้านไอที และดนตรี เสริมให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถพิเศษติดตัวไปตลอด
13.นครพนมเมืองกีฬา
14.นครพนมศูนย์กลางการค้าอินโดจีน ตลาดสดอาหารทะเล

10 มิถุนายน 2555

ขอกราบขอบพระคุณ


ผม ดร.สมชอบ นิติพจน์  ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนม รวมถึงทุกท่านที่ร่วมเชียร์ ร่วมเป็นกำลังใจให้ความไว้วางใจเลือกผม พร้อมทีมงานนครพนมสร้างสรรค์ อีกครั้ง

ผมจะขอสานงาน สานฝันที่จะสร้างรากฐานการศึกษาของลูกหลานชาวนครพนม การสาธารณสุขมูลฐานของชาวนครพนม การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเป็นประตูสู่อินโดจีน บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ตั้ง

ขอขอบคุณจากใจ และขอน้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครพนมร่วมกัน

 ด้วยรักและเคารพ
ดร.สมชอบ นิติพจน์